Fortællingens magi

Den mundtlige fortælling er alt fra sagn, myter, legender, bibelhistorie, eventyr, erindringer, romaner og noveller m.m. Fællesnævneren er den levende formidling, som fortælleren leverer i direkte kontakt med tilhørerene.

Den mundtlige fortælling er en samværsform, hvor både fortæller og tilhørere er aktive. Tilhørerne er ikke passive modtagere af en fortælling, som fortælles af fortælleren. Tværtimod er tilhørerne aktive medskabere af fortællingen via de indre billeder, som skabes i deres sind under fortællingen. Den mundtlige fortælling tilbyder et samvær, hvor fortæller og tilhørere mødes i fortællingens rum som ligeværdige medskabere.
Den mundtlige fortælling rummer mange potentialer: den kan stimulere koncentration og fantasi, være en katalysator i forhold til børns sprogindlæring og læselyst, samt rumme identifikationsmuligheder for tilhørere i alle aldre, som kan græde og lide med helten/heltinden, når denne kæmper, og til slut glædes når det hele ender godt, og helten/heltinden kommer lykkelig ud på den anden side af kampen.