Workshops

Soulcollage lavet af deltager på workshoppen: Skriv og fortæl dit liv som en symbolsk fortælling afholdt i Femkløveren i Thisted, januar 2018

 

Mine fortællinger kan efterfølges af en workshop, hvor vi arbejder med det fortalte eventyrs eller mytes tematik, handling og persongalleri.

Arbejdet i workshoppen kan antage mange former og variere i indhold alt afhængig af målgruppen. De nedenstående workshopbeskrivelser skal ses som forskellige muligheder i forhold til form og indhold, men hvis I har andre ideer og ønsker, kan I kontakt mig, så vi sammen kan finde en form og et indhold, som passer til jeres behov.

 

 

 

  • Fortæl dit liv som en symbolsk fortælling

 Hvordan kan man skrive sit eget liv eller dele af sit eget liv som en symbolsk fortælling? Med udgangspunkt i min egen proces med at skrive mit livseventyr Den grønne kjole, vil jeg inspirere deltagerne til, hvordan man kan fortælle sit liv som en symbolsk fortælling. Igennem forskellige kreative metoder, såsom soulcollager og haikudigte vil deltagerne arbejde med at finde frem til det, som de gerne vil fortælle om deres liv, og herefter give det form som et eventyr.

Sagt om workshoppen:

”Jeg gik ind til det her med en positiv indstilling. Faktisk blev det bedre end jeg havde forventet” Lars S. ,Thisted

”Spændende at komme i kontakt med sider af mig selv igennem billeder og digte. En god proces” Helga N. , Thisted

 

  • Dramapædagogisk arbejde

Vi arbejder på forskellig vis med den indre billeddannelse, som fortællingen har skabt i den enkelte tilhørers sind. Vi vil arbejde med lyd, krop og tegning som redskaber til at give udtryk for de indtryk, som fortællingen har skabt i vores sind. Workshoppen kan åbne op for bevidstheden om egne indre billeder/fantasi/indlevelse. 

 

  • Skabelse af eget eventyr

Vi arbejder med at lave vores eget eventyr. Arbejdet med dette vil føre os over i eventyrets genretræk (opbygning, personer, sted, helt/heltinde, skurk, hjælpere, konflikt, lykkelig slutning). Denne workshop er meget velegnet som optakt til en emneuge om eventyr eller til et  længerevarende forløb om fortælling.

 

  • Fælles debatter

Debat om fællesmenneskelige eksistensvilkår med udgangspunkt i et fortalt eventyrs eller mytes tematik. Til denne workshop kan ” Den grønne kjole” belyse temaer som: usynlighed kontra synlighed, og det at turde træde ud i verden som det menneske, man er.

Debat om arbejdsmiljø og arbejdsvilkår med udgangspunkt i et fortalt eventyrs eller mytes tematik. Til denne workshop kan Hjerteeventyr belyse temaer som stress og den ensomhed som kan være knyttet til at skulle skjule sin sårbarhed og sin smerte.

 

Generelt om mine workshops

En workshop kan variere i tid- alt fra en halv time til et længerevarende forløb over flere dage eller uger, hvor vi arbejder i dybden med indholdet.

Da den mundtlige fortælling kan ses som en samværsform, som kræver nærvær og aktiv lytning, arbejder jeg altid med mindre grupper. Der skal være kvalitet i arbejdet med fortællingerne, og plads til den enkeltes arbejde med fortælling.

Max. antal deltagere på længerevarende workshops: 10-15 deltagere

Max. antal deltagere på korterevarende workshops: 20-30 deltagere