Hjertefortællinger

 

Hvad betyder hjertet for os som mennesker både rent fysisk og åndeligt? Hvem og hvad giver vi vores hjerter til, og hvilken rolle spiller det i vores liv med os selv og vores medmennesker?

Hjertet er et af de vigtigste menneskelige organer, som via dets uafbrudte pumpen sørger for at holde os i live hver dag. Hjertet er lig med fysisk liv og velbefindende og muligheden for fysisk aktivitet, handling og bevægelse. Samtidig er hjertet forbundet med følelser – vi siger, at vi føler et stik i hjertet, at vi har lukket hjertet, vi kan have et hjerte af sten eller et hjerte af guld. Alt sammen talemåder som beskriver hjertets følelsesmæssige og åndelige betydning.

Hjertefortællinger tager udgangspunkt i to af mine egne fortællinger; myten Hjerteflammen og eventyret Sværdet i hjertet, samt eventyr og myter fra bl.a. Danmark og Afrika, som belyser forskellige vinkler på hjertet og dets betydning.

Efter fortællingerne lægges der op til en fælles dialog om almenmenneskelige grundvilkår som kærlighed, tillid og mod eller mangel på samme, samt om hjertet i forskellige aldre. Er der fx forskel på det ”gamle” hjerte kontra det ”unge” hjerte?

Målgruppe:

Hjertefortællinger egner sig for både børn og voksne i alderen 3- 100 år, da fortællingerne og dialogen justeres og målrettes tilhørernes alderstrin.

Varighed:

Ca. 90 min inkl. pause