CV

Fotograf: Søren Langkær

Her har jeg bl.a. fortalt

Nørre Vosborg Fortællefestival

Hjortshøjfestivalen

Story-IN festival på Vrå Højskole

Enggården i Hundborg

DOKK 1 i Århus

Lytteposen i Frøstrup

Fortællegalleriet i Holstebro

Skoler og biblioteker i Thisted og Morsø Kommune

Kulturmødet på Mors

Uddannelser

2017 og 2018: Kursus i intuitiv historiefortælling for børn og voksne hos Leo Sofer i England

2013-2014:  9 måneders kursusforløb: Voxviva, Stemmens Liv - Livets Stemmer hos Katrine Faber. Kursus med fokus på krop og stemme i forbindelse med bl.a. sang og fortælling.

2011-2013: Uddannelsen Myte - ritual - dans på Vestjyllandshøjskole hos Brita Haugen. Uddannelse med fokus på mundtlig fortælling og rituel dans.

2012-2014: Folkeskolelærer i folkeskolen, på friskoler og på  Sprogcenter Thisted.

2007-2012: Folkeskolelæreruddannelse på Læreruddannelsen i Århus med linjefag i dansk og historie, samt det afsluttende bachelorprojekt:  Narrativitet i historieundervisningen.

2001-2002: Daghøjskolen Gøglerskolen i Århus med fokus på akrobatik, teater og gøgl.

Livserfaringer

1994- 1997: Indlæggelse på Børnepsykiatrisk Afdeling i Viborg. Denne indlæggelse gav mig stor erfaring i selvindsigt, selviagttagelse, tålmodighed, håb og det at være i en smertefuld og mørk proces. Årene bød på et intenst indre arbejde med ugentlige psykologsamtaler, hvor jeg gravede mig dybt ned i mit eget liv, og herigennem fik en omfattende indsigt i min families struktur, min egen indre psykologi og mine vanskeligheder, men også mine egne store styrker. Igennem mine meget svære ungdomsår optrænede jeg de færdigheder, som mange mennesker optræner igennem fx mindfulness, yoga og forskellige meditationsteknikker. Jeg læste i disse år megen psykologisk faglitteratur af og om; Freud, Jung, Alice Miller og Stanislav Grof.

1995, 1997, 1999 og 2000: Ryg – og hofteoperationer på Århus Kommune Hospital og Århus Amtssygehus. Disse store fysiske operationer gav mig en høj grad af kropsfornemmelse, og kendskab til fysisk smerte, og de langvarige genoptræningsforløb efter hver operation udviklede min tålmodighed og selvdisciplin. Senere hen har mine operationer ført til en stor interesse for kroppens forbindelse med psyken, og jeg har læst meget litteratur om dette emne såsom; Den tavse stemme af Peter Levin.

 2000- 2002: Ophold på den privatejede institution Selma i Århus. Også her opnåede jeg selvindsigt, selviagttagelse, håb og det at være i en mørk og smertefuld proces, men på Selma fik jeg også en større spirituel indsigt, da min behandling her havde en mere spirituel dimension. Jeg stiftede bekendtskab med kunst som terapi igennem forskellige kreative teknikker såsom maling, keramik og tegning. Behandlingen på Selma var inspireret af systemisk teori, som hævder, at ingen er noget i sig selv, men at vi altid er afhængige af hinanden, og er med til at definere hinanden. Jeg arbejdede på Selma meget dybdegående med min familie, og dens mønstre og sammenhænge, hvilket gav mig en meget stor forståelse for psykologisk sammenspil, relationer samt gruppe- og familiedynamikker. På Selma stiftede jeg også bekendtskab med den narrative psykologi, som virkelig åbnede mine øjne for det narratives store potentiale i forhold til at arbejde kreativt og omformende med sin livshistorie. Disse indsigter bruger jeg i dag på min workshop: Skriv og fortæl dit liv som en symbolsk fortælling.