Guldet ligger begravet i mørket

 

 Guldet ligger begravet i mørket er beretningen om mit liv, og om den rejse ind i mørket, som jeg påbegynde som 14 -  årig, hvor jeg udviklede en voldsom socialangst, og derfor blev indlagt på en børnepsykiatrisk afdeling.Det var i sandhed nogle meget mørke år med tab af ungdom og sorgløshed, men samtidig var det også de år, som jeg i dag føler har givet mig en dyrebar visdom og beriget mit liv med gaver såsom selvindsigt, glæde, kropsfornemmelse og kreativitet.  Mine år i mørket har sideløbende med de mange tab givet mig en enorm ballast og livsvisdom. Og i dag anser jeg vi menneskers ophold i mørket, i smerten og i håbløsheden for at være det sted, hvor vi har de største muligheder for at vokse, finde indsigt og livsvisdom – med andre ord finde guldet som ligger begravet i mørket. 

Min beretning tager tilhørerne med på en rejse tilbage i tiden startende med min barndom, over min mørke ungdom, til mine første voksenår, hvor jeg var vendt tilbage til livet igen og brugte mange kræfter på at skjule mine mørke ungdomsår, for at slutte af i min nutid, hvor jeg bl.a. arbejder som fortæller, og brænder for at formidle mine indsigter fra mørket videre til andre mennesker igennem fortælling, sange og foredrag.

Guldet ligger begravet i mørket er et foredrag, som består af en kombination af mine konkrete livserfaringer blandet med symbolske fortællinger om menneskelivet, mørket og de indsigter som kan findes der. Således har foredraget en poetisk og fortællende form, hvis ønske det er at inspirere tilhørerne til en dialog om deres egne livserfaringer med mørket, samt at indgyde håb til dem, som er på rejse i mørket.

Varighed : ca. 2 timer + pause

Aldersgruppe: 15 år og opefter

 

Sagt om Guldet ligger begravet i mørket:

Mette fortalte os om, hvordan hun udviklede en meget voldsom socialangst, vejen igennem den og om hvor vigtigt det er, at møde de "rigtige" personer, der kan se igennem det hele, og møde en der, hvor man reelt er, og yde den hjælp og støtte, der er nødvendig for at komme ud på den anden side som et helt menneske. Hun gjorde det på den mest fantastiske måde med sang, fortælling, kreative billeder og dagbogsnotater fra de år, hvor det var sværest. Det var aldeles interessant, lærerigt og rørende at være tilhører til hendes foredrag, som hun har kaldt for "Guldet ligger begravet i mørket".

Leo Skydt Jørgensen, leder af Enggården Fountainhouse i Hundborg

Fra premieren på Guldet ligger begravet i mørket i beboerhuset Femkløveren den 3. april 2017

Frøet

Lyt her til grundfortællingen i Guldet ligger begravet i mørket